Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pagpapatirapa ng Pagkalimot

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang salitang Arabo para sa pagpapatirapa ay:

2) Sa aling bahagi ng pagdarasal o salah ang kinakailangang isagawa sa "pagpapatirapa para sa pagkalimot"?

3) Kailan kinakailangan ang sajdah as-sahw?

4) Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang kailangang ulitin ng isang tao sa buong panalangin?

5) Piliin ang tamang pahayag.

6) Piliin ang maling pahayag.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pagpapatirapa ng Pagkalimot

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pambungad sa Terminolohiya ng Hadith