Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 1 mula 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod ay hindi isang kondisyon para sa pagsasagawa ng Hajj?

2) Pumili ng isang tunay na pahayag tungkol sa Hajj.

3) Ang isang nagsasagawa ng Hajj ay may karangalan na itinuturing bilang:

4) Sinabi ni Propeta Muhammad: "Ang nagsagawa ng Hajj at hindi nakibahagi sa mga sekswal na gawain na kasama ang kanyang asawa sa panahon ng Hajj at hindi nakagawa ng kasamaan (sa Hajj) ay babalik mula sa Hajj bilang isang bagong panganak ." Nangangahulugan ito na siya ay babalik na:

5) Nagsagawa si Ahmad ng Hajj kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay siyam na taong gulang. Pagkatapos ay nagnais siyang magsagawa muli ng Hajj pagkatapos maabot ang tamang gulang at kakayahan sa pananalapi na gawin ito. Alin sa mga sumusunod na tuntunin ang naaangkop sa kanyang sitwasyon?

6) Ang Hajj ay itinuturing na:

7) Ayon kay Propeta Muhammad ang gantimpala para sa isang tanggap na Hajj (Hajj Mabroor) ay:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 1 mula 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 2 mula 3)