Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Sinseridad sa Pagsamba: Ikhlas vs. Riyaa (Bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang sasabihin doon sa mga gumagawa ng riyaa sa Araw ng Paghuhukom?

2) 'Ang pinakamabuting paraan upang maiwasan ang riyaa ay ang paghinto sa pagsasagawa ng sama-samang mabubuting gawain'.

3) Piliin ang maling pahayag.

4) Pumili ng tamang pahayag.

5) Anong payo ang iyong maibibigay sa mga naghahangad na itakwil ang riyaa sa pagsamba?

6) Alin sa mga sumusunod ang isang kondisyon upang tanggapin ng Allah ang mga gawain ng isang mananampalataya?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Sinseridad sa Pagsamba: Ikhlas vs. Riyaa (Bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Legal na Kita