Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Eid ul-Adha mula A to Z (2 bahagi ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Maliban sa mahihirap, alin sa mga sumusunod na tao ang maaring magkaroon ng bahagi sa pagkain ng karne mula sa inialay sa Eid ul-Adha?

2) Kaninong pangalan ang dapat na bigkasin sa pagkatay ng hayop sa Eid ul-Adha?

3) Si Umar ay magtutungo sa pamilihan para bumili ng iaalay na hayop para sa Eid ul-Adha. Aling uri ng hayop ang hindi tinatanggap bilang sakripisyo?

4) Ano ang totoo patungkol sa udhiyyah?

5) Si John at ang kanyang pamilya ay tinanggap ang Islam dalawang taon na ang nakakaraan. Nais ni John na mag-alay ng udhiyyah sa ngalan ng kanyang pamilya. Ano ang mga pagpipilian na meron siya?

6) Alin sa mga sumusunod ang hinihikayat na gawa kaugnay sa Eid ul-Adha?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Eid ul-Adha mula A to Z (2 bahagi ng 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3)