Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pagsisinungaling, Panlilibak At Paninirang Puri (part 2 of 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin ang nakapaloob sa ilalim ng gawaing panlilibak?

2) Kompletuhin ang hadith patungkol sa tinukoy ng Propeta na pinaka-mainam na Muslim, "Siya ay sinuman na ligtas ang kapatid na Muslim sa kasamaan ng...''

3) Itinuturo sa Islam na kung ang mga tao ay kinukutya at nililibak sa ating harapan dapat tayong:

4) Ano ang hukom ng Islam patungkol sa panlilibak?

5) Ihinalintulad ng Allah ang panlilibak sa Qur'an sa:

6) Ano ang panlilibak?

7) Kailan lamang nalaman ni Jane ang katuruan ng Islam patungkol sa tsismis. Ang kanyang kaibigan na si Samira, ay tinatawagan siya at itsini-tsismis ang iba na pumupunta sa masjid (moske). Ano ang dapat gawin ni Jane?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pagsisinungaling, Panlilibak At Paninirang Puri (part 2 of 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag