Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Lot

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang karamihan sa mga tao sa panahon ni Propeta Lot ay itinuturing na mga makasalanan at gumagawa ng mga mahalay na gawain:

2) Piliin ang tamang pahayag.

3) Ang nakapaloob na paksa sa Kasaysayan ni Propeta Lot ay upang balaan ang mga tao laban sa kasamaan ng:

4) Ang mabuting pakikitungo ni Propeta Lot sa dalawang estranghero na pumasok sa bayan ay nagtuturo sa atin na:

5) Isipin ang isinagot ni Propeta Lot sa mga makasalanang gawain ng kanyang mga tao, paano natin dapat itama ang isang taong gumagawa ng kasalanan?

6) Ang pangalan ni 'Lot' ay kilala sa relihiyon ng:

7) Anong aral ang ating matututunan mula sa mga gawain ng mga tao ni Propeta Lot?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Lot

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (1 ng 2 bahagi): Pagtitiis, Pasasalamat at Pagtitiwala