Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Nagpapatibay sa isang Islamikong Pagsasama

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad (SAW), kapag ang isang tao ay nag-asawa o nagpakasal ay pinangalagaan niya:

2) Kailan nagiging obligado ang pag-aasawa o pagpapakasal sa isang Muslim?

3) Piliin ang isang tamang pahayag tungkol sa kasal.

4) Piliin ang pinakamahusay na pahayag na kinikilala ang tamang papel ng isang Walee.

5) Ayon kay Propeta Muhammad (SAW), ang isang babae ay maaaring mag-asawa sa iba't-ibang uri ng dahilan. Aling aspeto ang dapat na hanapin ng isang tao sa isang babae na magdadala sa kanya ng pinaka-malaking kaginhawahan o tagumpay?

6) Sa Islam, ang isang pag-aalok ng kasal ay:

7) Ano ang katotohanan sa Mahr o Dote?

8) Anong payo ang ibinigay ng Propeta (SAW) sa mga walang kakayahang magpakasal?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Nagpapatibay sa isang Islamikong Pagsasama

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Lot