Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang hijab ng isang babaeng Muslim ay hindi dapat makaagaw ng atensyon sa mga kalalakihan. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng:

2) Piliin ang tamang pahayag patungkol sa hijab ng isang babae:

3) Ang mga alituntunin ng Islam para sa pantakip ay nakabalangkas para sa:

4) Ang terminong 'Awrah' ay tumutukoy sa:

5) Ang mga kondisyon ng hijab ay pinasimulan ng mga iskolar ng Islam mula sa:

6) Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal para sa mga lalaki na pinahihintulutan para sa mga babae?

7) Ang 'hijab' ng isang babae sa mga mas malawak na termino ay kabilang ang:

8) Haya (pagkamahiyain) ay:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 2 ng 3): Awrah at Mahrams