Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pagpapakilala sa mga Sekta (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa kaninong pamamaraan ang pinakamalapit sa tamang kahulugan at pang-unawa sa teksto ng Quran at Sunnah?

2) Alin sa henerasyon ng mga Muslim ang kinilala ng Propeta Muhammad bilang pinakamahusay?

3) Ang bawat pahayag ay kumakatawan sa ilang patnubay mula sa Quran at Sunnah tungkol sa mga sekta, maliban sa:

4) Isipin ang pagkakatulad ng isang bilog, ang Quran at Sunnah ay ang sentro nito alin sa mga sumusunod ang matataguriang pinakamalapit dito?

5) Kinumpleto na ng Allah ang Kanyang relihiyong Islam. Ito ay isa sa Kanyang ipinangako. Ano ang ibang pangako na binanggit Niya sa Quaran?

6) Ang mga tao na pinaka-angkop na magkaroon ng tamang pag-unawa sa kahulugan at mga salita ng Quran ay ang mga:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pagpapakilala sa mga Sekta (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagpapakilala sa mga Sekta (bahagi 2 ng 2)