Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Paano ang Pagdarasal para sa isang Bagong Yakap (bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na karumihan na nakakaapekto sa pagdarasal?

2) Sa anong partikular na lenggwahe sinasabi ang mga binabanggit sa pagdarasal?

3) Ang isang Muslim ay kinakailangan na magsagawa ng araw-araw na pagdarasal:

4) Alin sa mga sumusunod na pahayag ay tumutukoy sa salah?

5) Ang kalinisan ay isa sa mga kinakailangan sa espesyal na pagdarasal (salah). Ang estado ng kalinisan na ito ay may kinalaman sa:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Paano ang Pagdarasal para sa isang Bagong Yakap (bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Paghahatid ng Balita sa Pamilya (Bahagi 1 ng 2)