Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pangitain / Pamahiin

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang totoo patungkol sa mga pangitain?

2) Kabilang sa laganap na mga nagkataong mga pangitain (pamahiin) sa mundo ay:

3) Anong mga pangitain (pamahiin) ang ipinapahintulot sa Islam?

4) Bakit ang tiyarah ay ipinagbawal?

5) Ano ang ibig sabihin ng tiyarah sa lenggwaheng Arabik?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pangitain / Pamahiin

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Gayuma at Agimat/Dala-dalahan