Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Simpleng Kapaliwanagan ng Tatlong Maiikling Kabanata ng Qur'an

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang pagbigkas ng aling dalawang surah ang pinakamahusay na proteksyon ng tao laban sa kasamaan?

2) Ang pangalawang huling kabanata ng Quran ay:

3) Ano ang karaniwang katangian sa pagitan ng tatlong surah; Surah al-Ikhlaas, Surah al-Falaq at Surah an-Naas?

4) Sa Surah an-Naas, sa kanino tayo humihingi ng kanlungan:

5) Sa Surah an-Naas, tayo ay humihingi ng kanlungan mula sa:

6) Kung pagbabatayan ang Surah al-Ikhlaas, ano ang totoo tungkol sa Allah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Simpleng Kapaliwanagan ng Tatlong Maiikling Kabanata ng Qur'an