Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Makikita ba natin ang Allah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang kabuluhan ng pakiusap ni Moses na makita ang Allah?

2) Nakita ba ni Propeta Muhammad ang Allah?

3) Ano ang katotohanan patungkol sa pagkakita sa Allah sa kabilang-buhay?

4) Ano ang itinuturo ng Islam patungkol sa pagkakita sa Allah?

5) Ano ang totoo sa paglalarawan sa Allah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Makikita ba natin ang Allah?

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagpapanatili ng Sunnah (bahagi 1 ng 4)