Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Isang araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 2 ng 2): Mula sa Tanghali hanggang sa Pagtulog

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Gaano mas katimbang ang pagdarasal (salah) na isinagawa sa kongregasyon (pagtitipon ng mga tao) kaysa sa pagdarasal (salah) na isinagawa nang mag-isa?

2) Ang Allah ay nagpapadala ng bantay na poprotekta sa isang Muslim habang ito ay tulog mula sa isinumpang si Shaitan hanggang umaga kung babanggitin niya:

3) Kung ang isang babae ay nakatira malapit sa isang bahay-dasalan (masjid), saan mas mainam para sa kanya na isagawa ang kanyang mga obligado at boluntaryong pagdarasal (salah)?

4) Ang pang araw-araw na buhay ng isang Muslim ay nakikilala sa katotohanang:

5) Kompletuhin ang hadith: "Wala nang salah na mas mabigat para sa mga taong ipokrito bukod sa:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Isang araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 2 ng 2): Mula sa Tanghali hanggang sa Pagtulog

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Tadhana ng mga hindi Muslim