Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Isang Araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 1 ng 2): Mula pagkagising hanggang sa bandang huli ng umaga.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang pangalawang ginagawa ng isang Muslim paggising sa umaga?

2) Ang pagbasa ng Qur'an sa bukang-liwayway ay laging nasasaksihan. Ang mga saksi na pinatutungkulan dito ay:

3) Ano ang payo ni Propeta Muhammad patungkol sa pagkain?

4) Ano ang pinaka-mainam na gawa?

5) Sa usaping Islam, ang mga ordinaryong aktibidades na pang araw-araw ay maaring maging gawaing pagsamba na may gantimpala. Sa anong basehan ito makakamit?

6) Alin sa mga sumusunod ang totoo patungkol kay Propeta Muhammad?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Isang Araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 1 ng 2): Mula pagkagising hanggang sa bandang huli ng umaga.

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Isang araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 2 ng 2): Mula sa Tanghali hanggang sa Pagtulog