Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Gabi ng Paglalakbay

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Bago magsimula ang kanyang pagiging Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay hinugasan muna ang kanyang puso ng alin:

2) Sa gabi ng paglalakbay ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) binisita niya ang:

3) Aling pangyayari ang naganap sa gabi ng paglalakbay?:

4) Sa gabi ng kanyang paglalakbay ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay naglakbay na nakasakay sa:

5) Sinong Anghel ang bumisita kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) para samahan siya sa gabi ng kanyang paglalakbay?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Gabi ng Paglalakbay

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pamamaraan ng Pagdarasal para sa bagong Muslim(part 1 of 2)