Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Medikal na benepisyo ng Panalanagin

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang paghuhugas ng paa tuwing nag sasagawa ng ablusyon ay:

2) Ang paghuhugas ng ilong kapag nagsasagawa ng ablusyon ay:

3) Ang lahat na inobliga ng Allah para sa atin ay:

4) Ang paglaganap ng nakakahawang mga sakit ay:

5) Nagkakaroon tayo ng maayos at malusog na kalinisan sa bibig:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Medikal na benepisyo ng Panalanagin

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Alituntunin ng Pagtugon sa tawag ng kalikasan