Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Abraham (Unang-bahagi sa 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Bakit mahirap para sa ama ni Abraham at sa kanyang mga tao na talikuran ang pagsamba sa mga idolo?

2) Ano ang kaparusahan na ipinagkaloob sa kanya ng mga tao bilang paghiganti para sa pagsira niya sa kanilang mga idolo?

3) Tukuyin ang pamamaraan na ginamit ni Abraham habang ipinapalaganap ang paniniwala sa Isang Diyos sa kanyang mga tao.

4) Kanino unang itinuro ni Abraham ang kanyang panawagan na maniwala sa iisa at tunay na Diyos?

5) Ayon sa tala-orasan o talaan ng mga Propeta na ipinadala ng Makapangyarihang Allah, si Abraham ay ipinanganak:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Abraham (Unang-bahagi sa 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Abraham (Ika-lawang bahagi ng 2)