Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Panimula sa mga Haligi ng Islam at Mga Saligan ng Pananampalataya (Pangalawang bahagi ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang Paniniwala sa mga Sugo ay nangangailangan ng:

2) Patungkol sa kabilang-buhay, ang mga Muslim ay naniniwala na:

3) Ang paniniwala sa mga anghel ay nangangailangan ng:

4) Ang Anim na Haligi ng Paniniwala ay kumakatawan sa:

5) Ang Anim na Haligi ng Paniniwala ay naglalaman ng:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Panimula sa mga Haligi ng Islam at Mga Saligan ng Pananampalataya (Pangalawang bahagi ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Karaniwang Tanong ng mga bagong Muslim.