Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Paghingi ng Tawad o Kapatawaran (Bahagi 2 ng 3): Mga Kondisyon ng Paghingi ng Kapatawaran

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang tunay na kondisyon ng sinserong paghingi ng kapatawaran?

2) Ang pagsagawa ng sinserong paghingi ng kapatawaran ay binubuo ng:

3) Sa anong pagkakataon hindi tatanggapin ang paghingi ng kapatawaran?

4) Alin sa mga gawa ang partikular na makakaalis ng mga maliliit na kasalanan?

5) Matapos humingi ng kapatawaran ng isang tao sa Allah, dapat niyang:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Paghingi ng Tawad o Kapatawaran (Bahagi 2 ng 3): Mga Kondisyon ng Paghingi ng Kapatawaran

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagsisisi (Bahagi 3 ng 3): Pagdarasal para sa Pagsisisi