Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Salaysay ng Propeta: Katapatan

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Si Imam An-Nawawi ay ipinanganak sa isang barangay na matatagpuan sa paligid ng:

2) Alin sa mga sumusunod ang katangian ni Imam An-Nawawi?

3) Sa lahat ng mga aklat na isinulat ni Imam An-Nawawi, alin ang pinaka-kilala?

4) Sa koleksyon ni Imam An-Nawawi na "Ang Apatnapung Hadith," saan kinuha ang karamihan sa mga ahadith?

5) Sa edad na labing-siyam, saan nag-aral si Imam An-Nawawi?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Salaysay ng Propeta: Katapatan

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pag Unawa sa Media Stereotyping