Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sapagkat ang makita o mapag-alaman na ang kamatayan ng isang mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng kalungkutan at pagkasawi, alin sa mga sumusunod ang pinahihintulutan na maaari niyang gawin ?

2) Ano ang hinihikayat na gawin ng isang tao kapag bumibisita sa isang hindi Muslim na maysakit sa kanyang higaan kung saan siya naghihintay ng kamatayan?

3) Ano ang hinihikayat na gawin ng isang tao para sa maysakit na nag-aagaw buhay kung papalapit na ang kamatayan dito.?

4) Bakit hiniling sa atin ng Propeta na iwasan ang pagsasalita ng anumang masama sa isang taong malapit ng mamatay?

5) Paano dapat harapin ng isang tao ang kamatayan kung siya ay nagsimulang lapitan nito?

6) Para kanino ibinigay ang Islam na may isang kumpletong hanay ng mga tagubilin tungkol sa kamatayan?

7) Kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, anong mga tungkulin ang dapat gawin?

8) Ano ang pamamaraan ni Propeta Muhammad (SAW) tungkol sa paksa ng kamatayan?

9) Sa anong posisyon pinakamainam na humiga ang isang maysakit na malapit ng mamatay?

10) Ayon kay Propeta Muhammad (SAW), ano ang "sumisira sa kaligayahan"?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 2 ng 2)