Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ayon kay Propeta Muhammad (SAW), saan nilikha ng Allah ang Kanyang Trono?

2) Alin sa mga sumusunod ang nakapa-ilalim sa 'unang baytang ng langit'?

3) Ano ang tama tungkol sa kahanga-hangang trono ng Allah?

4) Ayon sa Quran, saan nakatayo ang lahat ng mga kalangitan at sandaigdigan?

5) Alin sa mga sumusunod ang katangian ng mga anghel na nagdadala sa Trono?

6) Piliin ang tamang pahayag.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Kuwento ng Paglikha (bahagi 2 ng 2)