Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Panahon ng Madina (bahagi 3 ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod na kondisyon ang kadalasang tinutugunan ng mga angkan na nagnanais na bisitahin ang Makkah sa panahon ng Propeta?

2) Ano ang kahalagahan ng kapatagan ng Al-Hudaybiya sa buhay ng Propeta?

3) Habang inaanyayahan ang mga pinuno ng mga pangunahing grupo upang tanggapin ang Islam, ano ang mga nilalaman ng mga sulat na ipinadala ng Propeta sa kanila?

4) Alin sa mga sumusunod na kasunduan para sa kapayapaan ang pinirmahan sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh?

5) Ano ang pumukaw sa Propeta sa taong 6AH na maglakbay sa Makkah sa kabila ng matinding pagsalungat at pagbabanta ng Quraysh?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Panahon ng Madina (bahagi 3 ng 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2)