Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod na pananakop ang nagbigay ng halimbawa sa pagpapatawad at pagtitiyaga ni Propeta Muhammad (SAW)?

2) Bakit inutusan ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang pinsan na si Ali na ipagpaliban ang kanyang paglipat o paglalakbay patungo sa Madina sa loob ng tatlong araw?

3) Alin sa mga sumusunod na gawain ang kinasanayan ni Propeta Muhammad (SAW) bago siya naging propeta?

4) Ano ang sinagot ng asawa ni Propeta Muhammad (SAW) na si Aisha nang tanungin tungkol sa mga kaugalian ni Propeta Muhammad?

5) Ano ang ibig sabihin kapag sinabi na ang kaugalian ni Propeta Muhammad (SAW) ay ang Quran?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 2 ng 2)