Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Anong pakikitungo ang ibibigay ni Propeta Muhammad (SAW) sa mga nagsisinungaling?

2) Alin sa mga sumusunod ang katangian ng ating mahal na si Propeta Muhammad (SAW)?

3) Piliin ang maling pahayag.

4) Alin sa mga sumusunod na katangian ang kinasusuklaman ni Propeta Muhammad?

5) Para kanino ipinahayag ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang mga ritwal na pagsasakripisyo, ang kanyang pamumuhay at ang kanyang pagkamatay?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pangangalaga ng Kapaligiran