Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Si Propeta Adan (Adam): Pinagmulan ng Sangkatauhan (Bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sino ang inutusan ng Allah na magpatirapa kay Adan pagkatapos Niya itong bigyan ng buhay?

2) Pagkatapos ng paglikha kay Adan, ay nilikha ng Allah ang:

3) Pinahintulutan ng Allah na manirahan si Adan at Eba sa Paraiso, nguni't pinagbawalan sila ng Allah na:

4) Dahil sa kanyang pagmamataas, si Satanas ay:

5) Piliin ang maling pahayag.

6) Pagkatapos likhain si Adan, ay hinugot ng Allah ang lahat ng kanyang mga inapo mula sa kanyang:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Si Propeta Adan (Adam): Pinagmulan ng Sangkatauhan (Bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagpapaliwanag sa kabanata ng Quran - Surah Az-Zalzalah