Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Kapanahunan ng Meka (3 bahagi ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod na mga tiyuhin ang sinubukang hikayatin ng Propeta na muling tanggapin ang Islam bago siya malagutan ng hininga?

2) Ano ang pangalan ng itim na alipin na mula sa Ethiopia na kilala sa pagkakakaladkad nito ng kanyang may-ari patungo sa napakainit na disyerto at pinilit na talikuran ang Islam?

3) Sa anong lupain inatasan ng Propeta ang kanyang mga tagasunod na lumipat upang humingi ng tulong mula sa pag-uusig na hinaharap sa Mecca?

4) Pagkatapos ng pagmumuslim ng sinong kasamahan , na hindi na natatakot magdasal ng lantad sa Kabah nang walang takot sa mga Quraysh?

5) Ilang taon ang itinagal ng pagbabawal sa mga Muslim mula sa Mecca?

6) Ano ang inakusa ng mga taga-Mecca sa Propeta na naging dahilan ng pagkalat ng mga negatibong propaganda laban sa kanya?

7) Mula sa sinong mga bagong pasok sa Islam na mga Muslim na nagdusa sa pinakamasamang paraan ng pagpapahirap at pag-uusig?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Kapanahunan ng Meka (3 bahagi ng 3)