Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Meka (1 bahagi ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Pumili ng maling pahayag.

2) Saang lungsod nagsimula ang unang bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad?

3) Pumili ng isang totoong pahayag hinggil sa 'Panahon ng Kamangmangan'.

4) Hinggil sa maagang buhay ni Propeta Muhammad:

5) Ang isang dakilang katangian ng mga Arabo bago ang pagdating ng Islam ay ang kanilang:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Meka (1 bahagi ng 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan ng Meka (2 bahagi ng 3)