Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Himala ng Propeta Muhammad (2 bahagi ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang reaksyon ng mga hindi mananampalataya nang masaksihan nila ang himala ng Propeta ng paghahati ng buwan sa dalawang bahagi?

2) Alin sa mga sumusunod ang nagmula sa mga himala na ginawa ni Propeta Muhammad?

3) Alin sa mga sumusunod na himala ang hindi pinahintulutan ni Allah na gawin ni Propeta Muhammad dahil ito ay eksklusibo kay Allah lamang.

4) Sa mga sumusunod ano ang pinakadakilang himala na ibinigay kay Propeta Muhammad?

5) Sa isang kahanga-hangang insidente ,ano ang naging dahilan na ang punong kahoy ay naririnig na umiiyak at lumuluha?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Himala ng Propeta Muhammad (2 bahagi ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 1 ng 2)