Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ayon kay Propeta Muhammad, ang isang tao ay makakakuha ng gantimpala ng sampung mabuting gawa sa bawat oras na:

2) Alin sa mga sumusunod na gawain ang walang anumang mga gantimpala na nakalakip dito kaugnay sa Quran?

3) Pumili ng isang totoong pahayag.

4) Aling surah ng Quran ang binibigkas sa bawat rakah ng pagdarasal?

5) Ayon kay Propeta Muhammad, ano ang dalawang surah na darating sa hugis ng dalawang ulap, dalawang lilim o dalawang hanay ng mga ibon at mamamagitan sa ngalan ng kanilang mga tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay?

6) Pumili ng maling pahayag.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Kabutihan ng Quran (bahagi 2 ng 2)