Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Pumili ng isang totoong pahayag.

2) Alin sa mga sumusunod ang hindi isang kalagayan ng pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom?

3) Alinsunod sa Quran, alin sa mga sumusunod ang tiyak na makatutulong sa isang tao na magligtas ng isa pa mula sa Impiyerno?

4) Pumili ng maling pahayag hinggil sa pamamagitan sa araw ng Paghuhukom.

5) Alin sa mga sumusunod na pamamagitan ang garantisadong tatanggapin ni Allah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2)