Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Pumili ng isang totoong pahayag.

2) Tinanggap na pamamagitan:

3) Alin sa mga sumusunod na propeta ang pinangakuan sa 'istasyon ng papuri at kaluwalhatian'?

4) Ang Pinakadakilang Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom:

5) Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang mangyayari kapag ang Pagtutuos ay naantala sa Araw ng Paghuhukom?

6) Bukod sa mga propeta, alin sa mga sumusunod ang bibigyan ng 'pangkalahatang pamamagitan' sa Araw ng Paghuhukom?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 2)