Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Paniniwala sa mga Anghel

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang mga anghel ay may iba't-ibang mga ginagawa sa mga kalangitan at sa mundo:

2) Ano ang totoo patungkol kay Gabriel?

3) Ang mga anghel na nagdadala ng Trono:

4) Piliin ang tamang pangungusap:

5) Aling pangalan ng anghel ang hindi binanggit sa mga Islamikong kasulatan?

6) Ang mga anghel ay:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Paniniwala sa mga Anghel

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom