Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang Quran ay isang paraan kung saan:

2) Pumili ng isang tunay na pahayag.

3) Ano ang dahilan na ang mga tao na naroroon sa panahon ng Propeta ay mas isinabuhay ang Quran na kabaligtaran sa mga tao ngayon?

4) Ang Quran ay:

5) Alin sa mga sumusunod na paksa ang nabanggit sa Quran tungkol sa siyang Tagapaglikha ?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 2 ng 2)