Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Pagdarasal – Pinahusay (1 bahagi ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod ang rukn ng obligadong dasal?

2) Piliin ang pinakamahusay na pahayag na naglalarawan sa pagyuko at pagpapatirapa sa pagdarasal.

3) Sa panahon ng pagdarasal, alin sa mga sumusunod ang maipagpapaumanhin at nagpapahinyulot sa tao na magpatuloy sa pagdarasal?

4) Alin sa mga sumusunod ang isang rukn ng salah?

5) Pumili ng isang tunay na pahayag.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Pagdarasal – Pinahusay (1 bahagi ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagdarasal - Pauna (Bahagi 2 ng 2)