Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod na pangalan ang nangangahulugan ng 'lungsod' at itinuturing na lungsod ng Propeta Muhammad (SAW)?

2) Pumili ng maling pahayag tungkol sa lungsod ng Madina.

3) Alin sa mga sumusunod ay hindi isang katangian ng lungsod ng Jerusalem.

4) Pumili ng maling pahayag.

5) Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na ikalawang pinaka-banal na lungsod sa Islam?

6) Ang isang panalangin sa Masjid ng Propeta sa Madina ay katumbas ng:

7) Tinatawag din ang Madina, na 'Madina Munawwarah'. Ano ang ibig sabihin ng salitang 'Munawwarah'?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2)