Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Ina ng mga Naniniwala (part 1 of 2): Sino ang mga Ina ng mga Naniniwala?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sino ang kauna-unahang Ummahat al-Mumineen?

2) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang walang kaugnayan kay Khadijah bint Khuwaylid?

3) Ang pahayag na Ummahat al-Mumineen ay tumutukoy sa:

4) Alin sa mga sumusunod na pagkakatulad ang nakita sa pagitan ng dalawang mga asawa ng Propeta na sina Aishah at Hafsah?

5) Bakit hindi pinayagan ang Ummahat al-Mumineen na muling mag-asawa pagkatapos pumanaw ni Propeta Muhammad (SAW)?

6) Pumili ng maling pahayag tungkol sa unang apat na asawa ni Propeta Muhammad (SAW).

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Ina ng mga Naniniwala (part 1 of 2): Sino ang mga Ina ng mga Naniniwala?

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya (bahagi 2 ng 2): Ang Pakikipagkapwa-tao at ang mga Alyansa