Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mapanatili ang Magandang Samahan

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang tao na nakikipagkaibigan sa masamang tao ay:

2) Saan kinumpara ni Propeta Mohammad ang isang matuwid na kaibigan?

3) Piliin ang tamang pangungusap:

4) Bakit ipinayo ni Propeta Muhammad sa mga Muslim na maging mapili sa kakaibiganin at sasamahan?

5) Anong uri ng mga tao ang ipinayo ng Propeta Muhammad na kaibiganin ng mga Muslim?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mapanatili ang Magandang Samahan

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Paniniwala sa Allah (bahagi 1 ng 2): Ang Mga Kategorya ng Tawheed