Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod ang pinakamabuting pambungad na panayam kapag nakikipagkaibigan.

2) Alin sa mga sumusunod na lugar maaaring makakilala at makasalamuha ang isa ng ibang mga Muslim?

3) Kumpletuhin ang hadith tungkol sa pagiging mabuting kaibigan; "Wala sa inyo ang may pananampalataya hanggang sa ...."

4) Upang maging isang mabuting kaibigan:

5) Ang isa sa mga susi sa epektibong komunikasyon ay:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagmamataas at Kayabangan