Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Sino ang Mabuting Kaibigan? (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Aling pagkaka-ibigan ang pinaka kapaki-pakinabang?

2) Pumili ng totoong pahayag.

3) Ano ang isa sa mga pinakamahusay na paraan sa paghahatol sa ating sarili?

4) Ano ang totoo patungkol sa Propeta Muhammad?

5) Ano ang kaibahan ng malapit na kaibigan sa isang pinakamatalik na kaibigan?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Sino ang Mabuting Kaibigan? (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2)