Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 3 ng 3): Pag-anyaya sa Pamilya, mga Kaibigan at Katrabaho.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Anong katangian ni Propeta Muhammad ang naka-akit sa mga tao upang tanggapin ang Islam?

2) Alin sa mga sumusunod ang magandang pamamaraan upang mahikayat ang isang kasamahan na interesado sa mensahe ng Islam?

3) Anong reaksyon ang dapat na ipakita ng isang bagong Muslim kapag nakikita nilang gumagawa ng hindi maganda ang kapamilya at mga kaibigan nito?

4) Ano ang dapat sundin ng isang tao upang ipakilala ang Islam sa pinakamainam na paraan na posible?

5) Ano ang sinabi ng minamahal na asawa ni Propeta Muhammad na si Aisha tungkol sa katangian niya?

6) Paano ang isang tao pupunta sa kanyang pamilya para iparating ang mensahe ng Islam?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 3 ng 3): Pag-anyaya sa Pamilya, mga Kaibigan at Katrabaho.

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Tiwala at Pananalig Kay Allah