Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Khushoo sa Pagdarasal

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang khushoo sa pagdarasal?

2) Ang panalangin na kulang sa khushoo ay:

3) Ang ibig sabihin ng khushoo sa pagdarasal ay:

4) Kapag nakamit ng isang tao ang khushoo, ano ang estado ng kanilang pag-iisip sa oras pagdarasal?

5) Alin sa mga sumusunod ang makakatulong sa isang Muslim sa pagpapanatili ng khushoo sa pagdarasal?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Khushoo sa Pagdarasal

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pag-anyaya sa mga Di-Muslim sa Tamang Landas (1 bahagi ng 3): Ihatid ang Mensahe sa Pinakamahusay na Paraang Posible.