Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Si Abu Hurayrah ay mayroong:

2) Ano ang totoo tungkol sa pangalan ni Abu Hurayrah?

3) Si Abu Hurayrah ay lubos na nakilala at naaalala dahil sa:

4) Alin sa mga sumusunod ang totoo tungkol kay Abu Hurayrah?

5) Sa kaninong paanyaya pumasok sa Islam ang marangal na kasamahan na si Abu Hurayrah?

6) Si Abu Hurayrah ay kabilang sa Ahl as-Suffah. Ano ang ibang mga katangian ng grupong ito?

7) Namatay si Abu Hurayrah sa idad na:

8) Alin sa sumusunod na lubos na trahedya ang nasaksihan ni Abu Hurayrah?

9) Ano ang labis na ipinag-aalala ni Abu Hurayrah sa kanyang ina at hiniling niya sa Propeta Muhammad na ipagdasal ang kanyang ina?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Islamikong Kataga (1 bahagi ng 2)