Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Mula sa anong lahi kabilang si Bilal ibn Rabah?

2) Ang kwento ni Bilal ibn Rabah ay nagpapakita na:

3) Pagkatapos ng kamatayan ng Propeta Muhammad, si Bilal ibn Rabah ay:

4) Pumili ng isang totoong pahayag na tumutukoy sa panginoon ni Bilal ibn Rabah.

5) Ano ang kaugnayan ni Bilal ibn Rabah kay Propeta Muhammad?

6) Ano ang tawag ni Propeta Muhammad kay Bill ibn Rabah?

7) Itinuturing si Bilal ibn Rabah bilang kabilang sa grupo ng:

8) Pagkatapos ideklara ni Bilal ibn Rabah ang pagtanggap nito sa mensahe ng Islam, ano ang naging resulta nito?

9) Alin sa mga sumusunod ang totoo na tumutukoy kay Bilal ibn Rabah at ang pang-aalipin?

10) Si Bilal ibn ay namatay sa gulang na:

11) Sino si Umayyah ibn Khalaf?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Ammar ibn Yassir