Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 3 ng 3): Simula ng Paghahatol

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga gawa ng isang tao sa daigdig na ito ang itatala?

2) Sa Araw ng Paghuhukom ang aklat ng mga gawa ng bawat tao ay:

3) Hinggil sa mga aklat kung saan naitala ang mga gawa, alin sa mga sumusunod na tao ang magsisimulang makakaramdam ng kasiyahan?

4) Pumili ng isang tunay na pahayag.

5) Ang mensahe ng pagsamba sa isang Diyos at ang ipaalam na isang araw ay mananagot ang mga tao sa lahat ng kanilang sinabi at ginawa, ay isang mensaheng itinuturo ng/ni:

6) Ang mga gawa ng isang tao ay naitala sa isang libro. Ang gawain ng pagtatala ng mga gawa ay isinasagawa sa pamamagitan ng/ni:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 3 ng 3): Simula ng Paghahatol

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Patubo sa Islam(Bahagi 1 mula 2)