Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Karaniwang Tanong ng mga bagong Muslim.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Matapos magbalik-islam, ang isang lalaking hindi pa tuli ay:

2) Ang isang balik-islam na mayroong mga magulang na hindi muslim:

3) Matapos magbalik-Islam:

4) Mainam para sa mga kalalakihang hindi pa tuli na magpatuli matapos magbalik-islam dahil:

5) Ang pagbigkas ng Pagpapatotoo sa Pananampalataya (Shahadah)...

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Karaniwang Tanong ng mga bagong Muslim.

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Kahalagahan ng pagsasaliksik ng Kaalaman