Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 2 ng 2): Mga Kapitbahay - Masama at Mabuti

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Pumili ng isang tunay na pahayag:

2) Alin sa mga sumusunod ang katanggap-tanggap sa Islam upang mapanatili ang magandang relasyon sa isang kapit-bahay na hindi Muslim?

3) Alin sa mga sumusunod na kalagayan na ang isang Muslim ay pinapayuhan na palaging isipin ang kanyang sariling pag tinutukoy ang buhay ng kapit-bahay?

4) Ang pagkilos sa mabuting pag-uugali:

5) Kumpletuhin ang sumusunod na pangungusap ni Propeta Muhammad tungkol sa mga kapit-bahay. "Ang isa na pumipinsala sa kanyang kapwa ..."

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 2 ng 2): Mga Kapitbahay - Masama at Mabuti

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2): Ang Paglalahad ng Habag ng Allah