Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Legal na Kita

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Alin sa mga sumusunod ang tama tungkol sa mga legal na kita sa mundong ito at sa Kabilang Buhay?

2) Sa anong paraan nagiging isang pagsubok ang kayamanan para sa isang Muslim?

3) Ano ang halal na kita?

4) Alamin ang mga kahalagahan ng halal na kita.

5) Kumpletuhin ang sumusunod na salaysay ng isang hadith: 'Ang Allah ay dalisay, at tinatanggap lamang ang _________.'

6) Alamin ang mga paraan kung paano tinitingnan ang kayamanan sa Islam.

7) Alin sa mga sumusunod ang tama.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Legal na Kita

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Kasamahan ng Propeta Muhammad: Si Salman Al-Farsi