Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa pangkalahatan, ang surah Al-Ikhlas ay:

2) Ang Surah Al-Ikhlas ay inilarawan bilang katumbas ng isang-katlo ng Quran. Ito ay tungkol sa:

3) Ang surah Al-Ikhlas ay ang kabuuan ng diwa ng Islam sa:

4) Aling haligi ng Islam ang direktang sinusuportahan ng surah Al-Ikhlas?

5) Pumili ng isang tunay na pahayag.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay